Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

51/2017/ka

(PDF, 435  kB)
 
(XLSX, 18 kB)
 
(XLSX,  16  kB)
§ 117 3 .8. 2017

do 8. 8. 2017 do 9:00 hod.

(PDF, 274  kB)

 


© Mesto Rožňava, 3. 8. 2017,  Mária Kardošová, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave
 

Publikované: 3.08.2017 13:41 hod.