Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

48/2017/Ka

(PDF, 652  kB)
 
(PDF, 490  kB)
 
§ 117 17 .7. 2017

do 21. 7. 2017 do 10:00 hod.

 

 


© Mesto Rožňava, 17. 7. 2017,  Mária Kardošová, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave
 

Publikované: 17.07.2017 06:00 hod.