Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

46/2018/Ka/

(PDF, 171  kB)
 
(PDF, 110  kB)
 
(XLSX, 77  kB)
§ 117 18. 7. 2018

do 26. 7. 2018 do 10:00 hod.

(PDF, 94  kB)

 


© Mesto Rožňava, 18. 7. 2018,  Mária Kardošová, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave
 

Publikované: 18.07.2018 14:01 hod.