Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

45/2018/Na/

(PDF, 197  kB)
§ 117 11. 7. 2018

do 19. 7. 2018 do 9:00 hod.

(PDF, 71  kB)

 


© Mesto Rožňava, 11. 7. 2018,  Ing. Miroslav Nálepa, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave
 

Publikované: 11.07.2018 16:15 hod.