Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

41/2018/Ka/

(PDF, 357  kB)
§ 117 9. 7. 2018

do 13. 7. 2018 do 10:00 hod.

 

 


© Mesto Rožňava, 9. 7. 2018,  Mária Kardošová, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave
 

Publikované: 9.07.2018 18:39 hod.