Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

36/2018/Na/

(PDF, 207  kB)
 
(XLSX, 33  kB)
§ 117 16. 7. 2018

do 19. 7. 2018 do 11:00 hod.

(PDF, 102  kB)

 


© Mesto Rožňava, 16. 7. 2018,  Ing. Miroslav Nálepa, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave
 

Publikované: 16.07.2018 08:03 hod.