Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

25/2017/Ka

(PDF, 224  kB)
§ 117 17 .5. 2017

do 19. 5. 2017 do 10:00 hod.

(PDF, 345  kB)

 


© Mesto Rožňava, 17. 5. 2017,  Mária Kardošová, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave
 

Publikované: 17.05.2017 15:00 hod.