Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

19/2018/Na/

(PDF, 247  kB)
 
(PDF, 235 kB)
§ 117 18. 4. 2018

do 24. 4. 2018 do 13:00 hod.

(PDF, 165  kB)

 


© Mesto Rožňava, 21. 2. 2018,  Ing. Miroslav Nálepa, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave
 

Publikované: 18.04.2018 17:14 hod.