Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

19/2017/Ka

(PDF, 311  kB)
§ 117 18 .4. 2017

do 20. 4. 2017 do 8:00 hod.

 

 


© Mesto Rožňava, 18. 4. 2017,  Mária Kardošová, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave
 

Publikované: 18.04.2017 15:24 hod.