Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

15/2018/Ka/

(PDF, 173  kB)
 
(XLSX, 14  kB)
§ 117 10. 4. 2018

do 13. 4. 2018 do 9:00 hod.

(PDF, 76  kB)

 


© Mesto Rožňava, 10. 4. 2018,  Mária Kardošová, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave
 

Publikované: 10.04.2018 12:35 hod.