Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

14/2017/Ka

(PDF, 84  kB)
§ 117 16 .3. 2017

do 17. 3. 2017 do 9:00 hod.

 

 


© Mesto Rožňava, 16. 3. 2017,  Mária Kardošová, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave
 

Publikované: 16.03.2017 13:38 hod.