Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

1/2018/Ka/

(PDF, 474  kB)
§ 117 10. 1. 2018

do 18. 1. 2018 do 11:00 hod.

(PDF, 98  kB)

 


© Mesto Rožňava, 10. 1. 2018,  Mária Kardošová, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave
 

Publikované: 10.01.2018 15:07 hod.