Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

7/2018/Na/

(PDF, 165  kB)
§ 117 8. 2. 2018

do 12. 2. 2018 do 11:00 hod.

(PDF, 102  kB)

 


© Mesto Rožňava, 8. 2. 2018,  Mária Kardošová, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave
 

Publikované: 8.02.2018 13:25 hod.