Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

69/2018/Na

(PDF, 197 kB)
§ 117 11. 10. 2018

do 17. 10. 2018 do 9:00 hod.

(PDF, 97 kB)

 


© Mesto Rožňava, 11. 10. 2018,  Mária Kardošová,  Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave
 

Publikované: 11.10.2018 14:38 hod.