Veľkonočné trhy
Veľkonočné sviatky
 

Pri príležitosti veľkonočných sviatkov sa v Rožňave tradične organizujú aj Veľkonočné trhy spojené s kultúrnym programom. Tento rok sa konali na Námestí baníkov od 10. – 12. apríla. Slávnostným príhovorom trhy otvoril viceprimátor mesta Rožňava Mgr. Dionýz Kemény a v maďarskom jazyku sa prítomným občanom prihovoril poslanec Mestského zastupiteľstva v Rožňave Mgr. Árpád Laco. Piesňami potešil spevácky zbor študentov Gymnázia Pavla Jozefa Šafárika v Rožňave pod taktovkou Mgr. Evy Kardošovej a korepetítorky Márie Csobádyovej. Program pokračoval ľudovým pásmom pod názvom Vítanie jari.

Námestie baníkov v týchto dňoch ožilo spevom, tancom, ale hlavne prezentáciou a predajom rôznych výrobkov aj od ľudových remeselníkov. Vzduchom sa šírila lákavá vôňa pečených klobások a údenín. Na svoje si prišli aj deti, ktoré sa potešili skákaciemu hradu, sladkostiam, perníkom a rôznym balónom známych postavičiek.

Termín Veľkej noci nie je stály, každoročne sa mení. Veľká noc pripadá na prvú nedeľu po prvom jarnom splne mesiaca - po 21. marci. Má však ustálený deň na oslavu - nedeľu - pretože Ježiš Kristus vstal z mŕtvych podľa svedectva apoštolov prvý deň po sobote. Veľkonočný - tichý týždeň trvá od Kvetnej nedele po Bielu sobotu, počas ktorého si cirkev zvlášť intenzívne pripomína pamätné dni utrpenia a smrti Ježiša Krista. Ich vážnosť pripomína čierne chrámové rúcho.


 


© Mesto Rožňava, 12. 4. 2017 Erika Švedová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava
Publikované: 12.04.2017 13:22 hod.