VEĽKONOČNÉ TRHY

Námestie baníkov, Rožňava

20.- 22. marca 2018

Predaj tradičných veľkonočných dobrôt a výrobkov ľudových remeselníkov

 

20. marca 2018 o 13:00 hod.

 

  • Otvorenie Veľkonočných trhov
  • Pásmo ľudových piesní a tancov  s veľkonočnou tematikou  v prevedení žiakov zo Základnej školy na Zlatej ulici, žiakov z Reformovanej základnej cirkevnej školy s vyučovacím jazykom maďarským a detského folklórneho súboru Lúčka

Zmena programu vyhradená

 

 

Húsvéti vásár

Rozsnyó, Bányászok tere

2018. március 20-22.

Hagyományos húsvéti finomságok és kézműves termékek árusítása

 

2018.március 20. 13:00 órakor

  • A húsvéti vásár megnyitása
  • Húsvéti témájú népdalok és táncok az Arany Utcai Alapiskola   és a Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolája tanulóinak, valamint a Lúčka gyermek folklóregyüttes  tagjainak előadásában

Programváltozás lehetséges

 

 

 


 © Mesto Rožňava, 1. 3.  2018  Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta Publikované: 1.03.2018 14:34 hod.