Vyhlásenie pre tlač a médiá:

My občania, účastníci petície z marca 2015, ako aj všetci občania regiónu GEMER, dávame nasledovné

Vyhlásenie ohľadne výstavby rýchlostnej cesty R2 v úseku Gombasek – Včeláre, včítane tunela SOROŠKA z nasledovných dôvodov:

  1. V regióne Gemer je stále vysoká nezamestnanosť (okolo 25%), ktorá sa nezmení až do doby príchodu nových investorov do Priemyselného parku Rožňava, lebo bez kvalitnej rýchlostnej cesty R2, včítane tunela SOROŠKA, investorom chýba potrebná logistika na pohyb tovarov a materiálov a tak vysoká nezamestnanosť bude zrejme dlhodobo pretrvávať.
  2. Z prehľadnej štatistiky Policajného zboru Rožňava o nehodovosti vyplýva, že za posledných 6 rokov sa horský prechod SOROŠKA na ceste I/50 z hľadiska dopravnej nehodovosti zaraďuje medzi najrizikovejšie miesto na tomto medzinárodnom cestnom ťahu E 571.
  3. Výstavbou rýchlostnej cesty, hlavne tunela SOROŠKA, sa vytvorí veľké množstvo pracovných príležitostí, aj pre banícku profesiu, hlavne z Nižnej Slanej, ale aj z Rožňavy.
  4. Rozvoj turistického ruchu a tým vznik nových pracovných príležitostí je dnes už závislý na kvalite a bezpečnosti rýchlostnej cesty R2 do Rožňavy, vstupnej brány do Slovenského raja a Slovenského krasu, kde  sa nachádzajú jaskyne zaradené do Svetového dedičstva UNESCO.

zásade nesúhlasíme so závermi komisie Ministerstva financií „Hodnota za peniaze“, ktorá sa uzniesla, že výstavba rýchlostnej cesty R2 s tunelom SOROŠKA je nerentabilná vec a nebudú sa s tou to vecou ďalej zaoberať.

Akým právom táto komisia od stola, na základe nejakých skreslených údajov, v Bratislave si dovoľuje našu bezpečnosť na cestách a tým aj naše zdravie považovať za nerentabilnú vec, s ktorou sa už nemienia zaoberať?

Keďže našou petíciou s 9631 platnými podpismi sme v marci 2015 na Úrade vlády SR uspeli, ale  Ministestvo dopravy, výstavby, a regionálneho rozvoja, ako príslušný orgán vo veci, sa v auguste 2015  jednoducho vyhovorilo na NDS a.s. Bratislava, bez nejakého konkrétneho návrhu, považujeme tento postup ústredných orgánov štátu za nezodpovedné (voči občanom Gemera, tu žijúcim a platiacim rovnako dane, ako v iných regiónoch SR) a za neprijateľné.

Z uvedeného dôvodu a na základe teraz medializovaných výstupov už spomenutej komisie Hodnota za peniaze, s tými výstupmi občania zásadne nesúhlasia a na znak protestu na deň 28.7.2017 (piatok) od 16°° do 16 30 zorganizujú protestné blokovanie cestnej dopravy na úseku horského priechodu SOROŠKA z obidvoch strán.

 

Za organizáciu protestu, občania regiónu GEMER:

Pavol Burdiga
Slavomír Zubriczky
Peter Marko

 


© Mesto Rožňava, 28. 7.  2017 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

 

 

 

Publikované: 28.07.2017 11:07 hod.