„Umenie a život má rovnaký zmysel“

Z vernisáže výstavy ŽIŤ

 

V Galérii Baníckeho múzea v Rožňave sa za účasti autoriek 4. mája 2017 uskutočnila vernisáž výstavy Žiť. Podujatie otvorila Gabriella Badin. Následne jedna z vystavujúcich autoriek, Veronika Trnečková, prítomným odprezentovala samotný obsah výstavy.

ŽIŤ je výstava troch mladých talentovaných výtvarníčok z nášho regiónu – Alexandry Selmeciovej, Veroniky Trnečkovej a Viktórii Zatrochovej, ktoré sa rozhodli žiť umeleckým životom, žiť tvorivo v neustálej inšpirácii.

 Z ich diel na nás síce vplýva optimizmus a energia, ale rozhliadnuc sa po ich obrazoch predsa neunikneme pocitu, ktoré Seneca veľmi presne vystihol:  „Žiť znamená bojovať.“  

Tieto  mladé umelkyne už teraz húževnato bojujú, aby nás svojim umením presvedčili. Optimizmus, ktorý pôsobí na nás prostredníctvom ich tvorby, je pre nás odkazom,  že „cieľom umenia  nie je sen, ale život.“ – ako to povedal aj veľký francúzsky spisovateľ  Romain Rolland.  

Autorky celou svojou tvorivosťou už na prvej spoločnej výstave určujú azda celoživotný umelecký program: ŽIŤ!  Žiť tu a teraz v živote a v dielach súčasne. Žiť radostne a byť inšpirovaný vo všetkých situáciách života. Žiť a byť. Neutekať pred úskaliami. Ale ukázať sa nám ako zrkadlo, ktoré má pokračovanie. Pochopiť slová matematika Pascala, že „umenie a život má rovnaký zmysel“. Je veľmi inšpirujúce zadívať sa na diela prezentované na výstave. V prevažnej miere sú medzi nimi zastúpené grafiky, ale možno objaviť aj maľby a objekt, ktoré tiež kladú divákom rôzne otázky súvisiace so samotným bytím a jeho vnímaním.

Ďakujeme pedagógom Základnej umeleckej školy v Rožňave Mariette Roxerovej  a Petrovi Henriczymu, ktorí svojim vystúpením spestrili vernisáž výstavy.

Výstavu Žiť môžete v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave navštíviť do 19. júla 2017.

 

Gabriella Badin

 


© Mesto Rožňava, 9. 5.  2017 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

Publikované: 9.05.2017 09:50 hod.