Pri príležitosti Dní mesta Rožňava, tak  ako to už býva zvykom každý rok pripravia  členovia denného  centra zaujímavú výstavu. Tento rok to bola výstava pod názvom „Ukážky stolovania a prestierania“. Otvorenie výstavy zahájil dňa 13.09.2017 primátor mesta Pavol Burdiga v prítomnosti členov a návštevníkov denného centra a  Únie žien na Slovensku. Na výstave svoje ukážky predstavili členky: p. E. Tóthová , p. K. Banyaszová, p. O. Grešáková, p.  I. Juhászová, p.  V. Griegerová,p.  M. Pozmánová, p. J. Doroninová, p. H. Čuriová, p. O. Benediktyová, p. M. Halková, p. R. Puškášová a p. M. Žovinová.

Srdečné poďakovanie od predsedníčky denného centra p. E.Tóthovej  patrí všetkým členkám, ktoré priniesli a prezentovali svoje vlastné obedové, čajové, kávové a iné súpravy  na našej výstavke.

 

 


© Mesto Rožňava, 2. 10. 2017, Peter Czirbus -  Denné centrum Rožňava

Publikované: 2.10.2017 14:44 hod.