Dodatok k vyučtovaniu poskytnutej dotácie a realizácia samotného podujatia(projektu).

Dňa 21.6.2017 sa uskutočnila pod záštitou mesta Rožňava ukážka činnosti Klubu Športovej Kynológie Slovakia v Rožňave, určená žiakom Základnej školy akademika Jura Hronca, ktorej cieľom bolo priblížiť deťom základné pojmy, činnosti a povinnosti, s ktorými sa denne stretáva každý majiteľ psa v našom meste ako i hlavnú myšlienku a to udržiavanie čistoty životného prostredia od psích exkremetov v meste a trávnatých častiach sídlisk mesta.

Mesto Rožňava formou dotácie z rozpočtu mesta prispelo na tieto podujatia na výcvikové prekážky a kynologické pomôcky.

Akcia bola prezentovaná pre cca 150 detí druhého stupňa vyššie menovanej základnej školy, za prítomnosti pána riaditeľa RNDr. Jána Džubáka a p. zástupkýň Mgr. Adrieny Koreňovej a Mgr. Ildikó Strinkovej. Pred začatím samotnej ukážky, ktorá bola zložená z prednášky a ukážky základnej poslušnosti, prípravou psa na výstavy a využiteľnosti psov v rôznych športoch, boli vedeniu školy odovzdané darčekové predmety s logom klubu, ktoré sme obdržali od sponzorov.

Ukážky sa zúčastnilo deväť psovodov so svojimi psami, ktorí deťom priblížili cviky základnej poslušnosti, socializácie a obrany. Deti si mohli samé vyskúšať, ako sa správne priblížiť k cudziemu psovi, prípadne ho odmeniť „pamlskom“ bez toho, aby v psovi vyvolali pocit hrozby a tým znížili riziko možného napadnutia.

Keďže väčšina detí sa nikdy nemala možnosť zúčastniť výstavy psov, bol im priebeh výstavy, jej cieľ a priebeh uchovnenia psíkov prednesený a následne názorne predvedený na rôznych plemenách psov.

Po predvedení obrany psom si samotné deti mohli na vlastnej koži vyskúšať, aké ťažké to má figurant a mnohé boli zaskočené silou a váhou psa zahryznutého do rukáva. Všetci odvážlivci boli odmenení balíčkom sladkostí a odznakom loga klubu, ktoré sme tiež dostali od sponzorov.

Zo športových aktivít boli deťom predstavené Bull športy, konkrétne Tug of war, čo je v preklade preťahovanie sa dvoch psov zahryznutých v preťahovacom lane a dog scootering, kde psík ťahá psovoda na kolobežke. Tieto ukážky si mali možnosť vyskúšať nielen deti, ale i pedagógovia.

Celá akcia bola zameraná na to, aby deti pochopili, aké sú ich základné povinnosti, ako budúcich majiteľov psov, t.j. prihlásenie psa na Mestskom úrade, platenie dane za psa, udržiavanie čistoty nášho mesta každodenným zbieraním exkrementov a v konečnom dôsledku dobre zvládnutá socializácia a ovládateľnosť psíkov.

Bolo tiež spomenuté, akú úlohu zohráva čipovanie psov pri jeho strate a taktiež bolo poukázané na preplnený mestský útulok, ktorý nesie následky bezhlavého množenia psíkov.
Priebeh celej akcie zaznamenávala RVTV, ktorej sa touto formou chceme tiež veľmi pekne poďakovať, nakoľko televízia je najsilnejšie médium pre oslovenie širokej sféry občanov a sme veľmi vďační za pomoc pri propagácii činnosti klubu.

Klub Športovej Kynológie Slovakia v Rožňave sa prednáškam a ukážkam pre žiakov Základných škôl, Stredných škôl, Materských škôl, Detských domovov a Asociacií profesionálnych rodičov venuje od roku 2016 v rámci celého okresu Rožňava a túto prácu vykonáva zdarma na vlastné náklady členov klubu za účelom osvety, vlastnenia, výcviku a starostlivosti o psov, nakoľko  práve aj generácia našich detí bude zodpovedná za čistotu nielen nášho mesta, ale aj prírody ako takej.

 


© Mesto Rožňava, 30. 10. 2017 Erika Švedová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava

Publikované: 30.10.2017 08:28 hod.