Sviatok všetkých svätých

Pamiatka zosnulých

 

Pomaly padá lístie - prišla jeseň. Príroda sa pripravuje na zimný spánok. Dni sa skracujú, počasie je chladnejšie, často zapršané a chmúrne. Avšak začiatkom novembra sú naopak cintoríny vysvietené, hroby sú pokryté vencami a kvetmi.  Mihotavé plamienky na hroboch osvecujú tváre prítomných, ktorí plní spomienok tíško odriekavajú modlitbu za svojho rodinného príslušníka, priateľa či známeho. Sú to dni, ktoré nám pripomínajú, že v nebi odpočívajú naši blízki. A hoci ich už nevidíme, necítime ich dotyky a nepočujeme ich slová, stále ich máme radi. Možno je to práve niekto, kto nás učil chodiť, rozprávať, prosiť, ďakovať. Uchovávame si na nich spomienky a zapálením sviečky, zopnutím rúk s tíško vyslovovanými slovami preukazujeme poslednú službu lásky, ktorú môžeme ešte pre nich vykonať. Slzy kropia ich posledné miesto odpočinku a ďakujeme im, že boli súčasťou nášho života.

Tohtoročný pietny akt na mestskom cintoríne v Rožňave dňa 1.11.2018 otvoril svojim príhovorom primátor mesta Pavol Burdiga a v maďarskom jazyku sa prihovoril  Mgr. Árpád Laco.

Po slávnostných príhovoroch prítomní položili vence a kytice kvetov k pamätnej tabuli padlých vojakov 1. a 2. svetovej vojny, k pomníku Holokaustu, obetiam fašizmu i dodnes existujúcim spoločným vojenským hrobom. Následne primátor mesta s účastníkmi pietneho aktu položením kvetov vzdali hold aj bývalým primátorom, predsedom MsNV ako i kronikárom mesta Rožňava.

Každý máme niekoho, kto navždy zostane v našich srdciach...

 

 

 


© Mesto Rožňava, 8. 11. 2018 Erika Švedová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava

Publikované: 8.11.2018 13:53 hod.