Ako tisíce hviezd na nebi rozjasní nočnú oblohu, tak rozsvietilo tisíce plamienkov hroby našich najbližších. Mihotavé plamienky na hroboch tíško šeptali s prítomnými slová modlitby plné lásky či vďaky a nejedna slza skropila kameň, ktorý pripomína posledné miesto odpočinku zosnulého rodinného príslušníka, priateľa či známeho. Cintorín akoby bol vystlaný farebným kobercom rôznych kvetov, ktorý vyvolával v ľuďoch melanchóliu a nostalgiu.  Spomíname na mŕtvych. Uchovávame si spomienky na svojich najdrahších – na ich dobré skutky, rady či vzorný príklad do života. Zapálením sviečky, zopnutím rúk a tichou modlitbou im preukazujeme poslednú službu lásky, ktorú môžeme ešte pre nich vykonať.
 
Na tohtoročnom pietnom akte v Rožňave, ktorý sa konal 1.11.2017 o 13.30 h. na mestskom cintoríne v Rožňave sa prítomným prihovoril primátor mesta Pavol Burdiga a v maďarskom jazyku Mgr. Árpád Laco, poslanec Mestského zastupiteľstva v Rožňave. Vyjadrili slová úcty a vďaky všetkým, ktorí milovali, boli milovaní, ale už nás opustili – avšak neumrie ten, na koho je stále živá spomienka.
 
Po slávnostných príhovoroch prítomní položili vence a kytice kvetov k pamätnej tabuli padlých vojakov I. a II. svetovej vojny, k pomníku Holokaustu, obetiam fašizmu a zároveň zapálili sviečky. Potom sa primátor mesta s účastníkmi pietneho aktu prešiel mestským cintorínom a položením kvetov i zapálením sviečky si uctili prácu a pôsobenie bývalých primátorov, predsedov MsNV ako i kronikárov mesta.
 
 
 
...Život je dostatočne dlhý, keď vieš, ako ho prežiť...
 

© Mesto Rožňava, 2. 11. 2017 Erika Švedová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava

Publikované: 2.11.2017 15:14 hod.