Súťaže umeleckej tvorivosti

Regionálne kolá celoštátnych súťaží Cineama, AMFO a Výtvarné spektrum

 

Dom tradičnej kultúry Gemera

Rožňava, Betliarska 8

 

Gemerské osvetové stredisko aj v roku 2017 vyhlasuje a organizuje tradične v jarnom období súťaže umeleckej tvorivosti pre neprofesionálnych výtvarníkov, fotografov a filmárov.

„Našim cieľom je podporiť nezávislých tvorcov umenia vo všetkých žánroch. Keďže sú súťaže bez tematického vymedzenia, vytvárajú priestor na umelecké stvárnenie skutočnosti, na vyjadrenie vlastných názorov, skúseností a videnia sveta autorov prostredníctvom fotografií, krátkych filmov, či výtvarných diel," hovorí riaditeľka Gemerského osvetového strediska v Rožňave Helena Novotná a dodáva, „radi v našom Dome tradičnej kultúry Gemera odprezentujeme tieto diela a umožníme rozvíjať záujmy, umeleckú kreativitu, nadanie aj technické schopnosti autorom všetkých vekových kategórií v zmysle propozícií jednotlivých súťaží."

Súťaže sú postupové, z regionálnych kôl postupujú najúspešnejšie diela na krajské a prípadne na celoštátne kolo. Významnou súčasťou okrem prezentácie autorských počinov sú vzdelávacie rozborové semináre s odborníkmi v jednotlivých oblastiach, ktoré pomáhajú skvalitňovať a zlepšovať technickú ale aj umeleckú úroveň tvorby. Nemenej dôležitá je príležitosť na stretnutie, konfrontáciu, či výmenu skúseností medzi autormi navzájom.

Podrobné informácie o technických podmienkach a súťažných kategóriách jednotlivých súťaží nájdete na webovej stránke Gemerského osvetového strediska www.gos.sk

 

Informácie:

Gemerské osvetové stredisko, Betliarska 8, Rožňava

Anežka Kleinová, kleinova@gos.sk

+421 915 919 431 

 

 


© Mesto Rožňava, 2. 3.  2017 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

 

Publikované: 2.03.2017 13:11 hod.