Mesto Rožňava v spolupráci s Úradom komisára pre osoby so zdravotným postihnutím Vás pozýva na stretnutie s Komisárkou pre osoby zo zdravotným postihnutím
 
Výjazdový deň Komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím
dňa 26.7.2017 (stredu) v Sobášnej sieni na Ul. akademika Hronca č.7 v Rožňave so začiatkom o 8:30 hod.
 
 
Program stretnutí:
 
08:30 - 09:00  -- oficiálne  prijatie viceprimátorom mesta Rožňava Mgr. Dionýzom Keményom, poslancom Mestského zastupiteľstva v Rožňave Mgr. Eduardom Mihókom, riaditeľkou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Mgr. Monikou Šeďovou, riaditeľkou Domova sociálnych služieb PhDr. Beátou Šlosárovou v Sobášnej sieni na  Ulici akademika Hronca č.7 v Rožňave.
 
09:00 – 09:45 -- prezentácia Úradu komisára pre osoby so zdravotným  postihnutím, informácie o činnosti a o výročnej správe za rok 2016, JUDr. Zuzana Stavrovská, na prezentáciu budú prizvaní zástupcovia organizácií zastrešujúcich záujmy osôb so zdravotným postihnutím v meste Rožňava a blízkom okolí.
 
10:00 - 12:30 – návšteva Domova sociálnych služieb JASANIMA, Špitálska ul. č. 7, Rožňava a  chránenej dielne zriadenej v rámci DSS.
 
12:30 – 13:30 – obed
 
13:45 - 16:00 -- osobné konzultácie a prijímanie podnetov od občanov , JUDr. Zuzana Stavrovská, Mgr. Ľubica Vyberalová, JUDr. Eva Chrančoková, JUDr. Zuzana Ujjobbágyová  - Sobášna sieň, Ulica akademika Hronca č. 7, Rožňava
 
Za Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sa na stretnutiach budú zúčastňovať:   JUDr. Zuzana Stavrovská , komisárka a kolegyne : Mgr. Ľubica Vyberalová, JUDr. Eva Chrančoková, JUDr. Zuzana Ujjobbágyová
 
 
Tešíme sa na stretnutie.
 
 
pdf icon Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím - brožúrka
(PDF, 1,3 MB)

 


© Mesto Rožňava, 18. 7. 2017, Ing. Katarína Valková -  Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky, Mestský úrad Rožňava
Publikované: 18.07.2017 06:10 hod.