Stavanie májov patrí medzi najtypickejšie slovenské tradície. Aj mesto Rožňava svoj máj postavilo na Námestí baníkov dňa 30.4.2018 počas spevu, tancov a veselej hudby. Členovia folklórnej skupiny Dubina a Haviar po odsúhlasení „gazdu“ - primátora mesta Pavla Burdigu spoločnými silami pred radnicu postavilo 12 metrov vysokú vyzdobenú brezu – symbol mája.

Samotný máj je pôvodne mladý stromček, najčastejšie smrekový, jedľový alebo brezový, ktorý mal symbolický význam a bol výrazom prírodného mýtu v boji zimy s jarou, smrti so životom; symbol na jar sa obnovujúcej prírody. Máje sa ozdobujú farebnými stužkami, mašľami, farebnými papiermi a podobne. Táto tradícia je zvyčajne sprevádzaná aj spevom a tancom, chlapci dievčatá poriadne vytancujú a dievčatá im za to nalejú niečo dobré na posilnenie.

Prvá zmienka o májoch pochádza z roku 1255. V nemeckom meste Achene na 1. mája, Turíce a sviatok svätého Jána stavali obyvatelia pred domami bohatých mešťanov máje, neskôr sa tradícia rozvinula  o stavanie stromčekov pred domom obdivovaného dievčaťa. Dnes sa stavajú najmä máje spoločne – na námestiach dedín či miest. Spoločný máj tak symbolizuje zdravie pre všetky dievčatá a ženy.

 

 


© Mesto Rožňava, 4. 5. 2018 Erika Švedová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava

Publikované: 4.05.2018 11:13 hod.