Slávnostné spustenie fontány s baníckym orlojom sa konalo dňa 12. septembra 2017. I keď počasie bolo nepriaznivé,  slávnosti to neubralo na jej atmosfére a majestátnosti. Za účasti desiatok ľudí sa nanovo spustila jedna z najúžasnejších vecí vytvorená na počesť baníkov, ich ťažkej a úmornej práci. Takmer 13 rokov pomaličky chátrala a bola mementom pre okoloidúcich. V minulosti to bola oddychová zóna. Po obnovení a renovácií lavičiek, dlažby ako i priľahlého parčíka ľudia v nej opäť nadobudnú možnosť relaxácie, pri ktorej si môžu s deťmi oddýchnuť a zároveň pokochať sa obnovenou fontánou, počúvať žblnkot vody spustenej fontány či sledovať striedanie podfarbenia spod vystrekujúcej vody. Voda vo fontáne má symbolizovať podzemné vody – nepriateľa baníkov. Voda obkolesuje sedem kusov kahancov, ktoré symbolizujú sedem storočí slávnej baníckej histórie Rožňavy. Aj keď kedysi hrdé banícke povolanie už stratilo svoje historicky podložené postavenie v spoločnosti, jeho význam sa môže periodicky ešte prinavrátiť.  Spoločenské povedomie v štáte sa časom mení – erby miest a obcí sa však nemenia a práve oni nám dlhé veky ukazujú, na čom sa zakladala spoločnosť našich predkov. Keďže na tomto pamätníku zub času zanechal svoj odkaz, samospráva mesta sa rozhodla fontánu zrekonštruovať. V rámci opravy bolo vymenené celé vnútro fontány, opravili sa svetlá, prívod vody a pribudli vodné prvky s osvetlením. V okolí fontány vznikla aj bezplatná wi-fi zóna. Okrem lavičiek pribudli kvetináče, odpadkové koše a boli vysadené nové stromčeky.

Spustenie obnovenej fontány s baníckym orlojom pripravilo mesto Rožňava v spolupráci s Baníckym múzeom v Rožňave, Gemerským baníckym spolkom Bratstvo a s OZ Rožňavskí permoníci. Súčasťou otvorenia bolo i divadelné predstavenie, ktoré priblížilo významné medzníky nášho mesta.

Fontána sa automaticky zapne každý deň o šiestej hodine ráno a vypne večer o desiatej. Vždy o 14.00 hodine odohrá banícku hymnu, na znak ukončenia „šichty“ v bani.

Veríme, že posedenie pri fontáne poskytne Rožňavčanom príjemné odpočinutie a nostalgiu na našich ťažko pracujúcich predkov v bani.

 

ZDAR BOH

 


© Mesto Rožňava, 20. 9. 2017 Erika Švedová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava

 

 

Publikované: 20.09.2017 08:45 hod.