Mestské zastupiteľstvo dňa 28. 2. 2019 schválilo Všeobecne záväzné nariadenia mesta Rožňava ktoré nájdete v sekcii: MESTO - > VZN -> "Schválené VZN", resp. kliknite: ...TU...

 

 

Publikované: 12.03.2019 15:24 hod.