Mestské zastupiteľstvo dňa 5. 12. 2018 schválilo Všeobecne záväzné nariadenia mesta Rožňava ktoré nájdete v sekcii: MESTO - > VZN -> "Schválené VZN", resp. kliknite: ...TU...

 

 

Publikované: 2.01.2019 16:37 hod.