Mestské zastupiteľstvo dňa 26. 4. 2018 schválilo Všeobecne záväzné nariadenia mesta Rožňava ktoré nájdete v sekcii: MESTO - > VZN -> "Schválené VZN", resp. kliknite: ...TU...

 

 

Publikované: 10.05.2018 09:16 hod.