Mestské zastupiteľstvo dňa 28. 9. 2017 schválilo Všeobecne záväzné nariadenia mesta Rožňava ktoré nájdete v sekcii: MESTO - > VZN -> "Schválené VZN", resp. kliknite: ...TU...

 

 

Publikované: 9.10.2017 14:10 hod.