Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Schválené VZN

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 28. 2. 2019 schválilo tieto VZN:
 

icon
VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Rožňava
(PDF, 510 kB)
     
icon VZN o kronike mesta Rožňava
(PDF, 140 kB)
     
icon VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
(PDF, 23 MB)
     
icon VZN o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev
(PDF, 173 kB)
     
icon VZN o zrušení Elokovaného pracoviska, Štítnická 201/10, Rožňava ako súčasti Základnej umeleckej školy, Akademika Hronca 3490/9B, Rožňava a zriadení Elokovaného pracoviska, Akademika Hronca 100/9A, Rožňava ako súčasti Základnej umeleckej školy, Akademika Hronca 3490/9B, Rožňava
(PDF, 81 kB)