Rožňava patrila už v 17. storočí medzi najvýznamnejšie remeselnícke strediská v Uhorsku. V meste pulzoval čulý remeselnícky život s početnými cechmi. K cechovému životu neodmysliteľne patrili cechové zvolávacie tabuľky.

Cechová zvolávacia tabuľka, vyhotovená z dreva alebo kovu, slúžila na zvolávanie všetkých členov cechu na schôdze, ohlasovala sa ňou cechová schôdza. Tabuľka kolovala podľa ustáleného poriadku medzi členmi, alebo s ňou obchádzal najmladší majster. Jej súčasťou bola niekedy aj schránka na uloženie správy. Tabuľka dokazovala legitimitu, právo cechmajstra ako zákonne voleného predstaveného cechu a zároveň znamenala, že osoby,  ktoré sa ňou preukazujú, sú hodnoverné.

V zbierkovom fonde Baníckeho múzea  v Rožňave evidujeme 17 cechových zvolávacích tabuliek niekdajších rožňavských cechov. Sú to po 3 tabuľky tkáčov a čižmárov, po 2 tabuľky ševcov a krajčírov a po 1 tabuľke cechu mäsiarov, hrnčiarov, garbiarov, klobučníkov, gubárov, tesárov a baníkov. Vyhotovené sú z dreva, mosadze a medi, z pohľadu štýlu prevláda barok, objavujú sa i renesančné tvary a popri nich i ľudové prvky. Najstaršia tabuľka pochádza zo začiatku 17. storočia, dve najmladšie sú z roku 1885. Tabuľky rôznych tvarov – oválnych i vo forme knihy a štítu v rozmanitých variáciách – sa svojím rozmerom  hravo zmestili do väčšieho vrecka kabáta, preto ich bolo možné takýmto spôsobom prenášať aj v prípade nepriaznivého počasia. V hornej časti boli často opatrené krúžkom rôznej veľkosti. Krúžok slúžil pri nosení tabuľky, niekedy však bola tabuľka prenášaná v ruke tak, že bola držaná ako kniha. Podľa ďalších údajov slúžil krúžok aj na to, že ním bola tabuľka po použití zavesená na klinec.

Podobne, ako pri všetkých cechových insígniách, za najdôležitejšie a najtypickejšie prvky na nich možno považovať cechové znaky, t. j. predovšetkým remeselnícke nástroje a výrobky charakterizujúce príslušný cech alebo remeslo. Ich vyhotovenie a umelecké spracovanie záviselo od doby vzniku, dielne, majstra, a v neposlednom rade aj od majetnosti konkrétneho cechu.

Cechové zvolávacie tabuľky sú malými umeleckými dielami. Sú nielen prejavom umeleckého cítenia svojho „stvoriteľa“, ale i odrazom obdobia, v ktorom boli vyhotovené.

           

                                                                                Sylvia Holečková
Banícke múzeum v Rožňave

© Mesto Rožňava, 22. 3.  2017 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

Publikované: 22.03.2017 19:41 hod.