Dnes už nemusíme zdôrazňovať význam relaxačných aktivít v živote človeka. Relaxačné centrá sa stávajú samozrejmosťou a potrebou takmer v každom meste.

Nie je nič výnimočné, keď si ľudia budujú vlastné sauny. Mnohí saunológovia vyzdvihujú priaznivý vplyv  saunovania i na deti a to nielen z pohľadu zdravia, ale aj ako výchovný aspekt.

Po konzultáciách so všeobecným lekárom pre deti a dorast, v spolupráci RÚVZ v Rožňave a so súhlasom zriaďovateľa školy sme v priestoroch materskej školy zriadili miestnosť  s infrasaunou. Pravidelne realizovaným  programom saunovania detí chceme  skvalitniť osobný prístup k správnemu životnému štýlu, aby deti vyrastali zdravé a spokojné.

Touto nadštandardnou aktivitou založenou na ochote a vôli pedagogických zamestnancov materskej školy, ktorí podniknú vo svojej práci niečo navyše, poskytneme  deťom možnosť rozvinúť širokú škálu kompetencií formou zážitkov a prežívaním radosti a spontánnosti.

Za podporu projektu Saunovanie v materskej škole ďakujeme zriaďovateľovi materskej školy Mesto Rožňava, Rodičovskému združeniu pri MŠ Kyjevská  v Rožňave, pánovi Dušanovi Bezekovi  a pánovi Ladislavovi Takáčovi.

 

 
 
E. Kelemenová
riaditeľka MŠ Kyjevská Rožňava

 

 


© Mesto Rožňava, 18. 10.  2017 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

Publikované: 18.10.2017 15:35 hod.