Rožňavský veľtrh pre seniorov

2. ročník

17. október 2017 bol venovaný seniorom

 

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším vo vestibule a v spoločenskej sále MsÚ v Rožňave sa dňa 17.10.2017 konal 2. ročník Rožňavského veľtrhu pre seniorov. Hlavnými organizátormi podujatia bol Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Rožňave, Mesto Rožňava a Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Rožňave.

Pre prítomných seniorov z okresu odovzdávali cenné rady zástupcovia z 24 organizácií.  Program 2. ročníka veľtrhu bol koncipovaný tak, aby seniori v jednotlivých informačných blokoch získali informácie z oblasti uspokojovania fyzických, psychických, sociálnych a spirituálnych potrieb. Vzdelávacia časť programu podujatia prebiehala v sále a sprievodné a konzultačné aktivity sa realizovali vo vstupnej vestibule. V rámci všetkých prednesených tém a tiež v oblasti bezpečnosti seniorov, riešenia problému inkontinencie, poskytovania sociálnych služieb v našom regióne, vzdelávania seniorov, využívania pomôcok pre imobilné osoby mali účastníci veľtrhu možnosť diskusie, individuálnej konzultácie, poradenstva a praktických ukážok cvičenia.

Tohto podujatia sa zúčastnilo 93 seniorov, ktorí si domov odnášali pre nich nové, aktuálnejšie informácie, ktoré im môžu v budúcnosti pomôcť alebo ich aj plodne využiť.   Hlavnou myšlienkou celej akcie bolo prítomným podať čo najviac užitočných rád a inštrukcií, ako sa v prípade potreby ľahšie zorientovať a na koho sa obrátiť. Ak tieto cenné rady pomohli aspoň jednému z prítomných, akcia splnila svoj účel.

 

 


© Mesto Rožňava, 20. 10. 2017 Erika Švedová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava

Publikované: 20.10.2017 13:08 hod.