Žiaci Základnej školy akad. J. Hronca v Rožňave

 reprezentovali školu a svoje mesto v Českom Těšíne

 

Naša  škola je dlhodobo zapojená do partnerského projektu V4, v rámci ktorého sa stretávame  každý rok v inej krajine. Našimi partnerskými školami sú: Váci Utcai Ének-Zenei Általános Iskola, Váci uttca 43,1056 Budapest V. Kerület, Maďarsko; Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Cieszynie, ul. Generała Hallera 8, 43-400 Cieszyn, Poľsko; Základní škola Pod Zvonek, 1835 Český Těšín – Svibice,Karviná, Česko.

V tomto školskom roku sa partnerské stretnutie organizovalo v Českom Těšíne 18. až 20. mája 2017. Zúčastnili sa ho dvanásti žiaci, ktorí reprezentovali školu, Rožňavu a zároveň Slovensko v rôznych športových súťažiach, na ktoré sa žiaci pripravujú celý školský rok. Ide najmä o kolektívne športy, ako je futbal, florbal, volejbal, basketbal, potom plávanie a z atletiky napríklad štafetový beh.

Vo voľnom čase sme mali možnosť navštíviť  technické múzeum v Ostrave – Vítkoviciach – Malý svet techniky U6, prezreli sme  si samotné mesto Český Těšín ale aj časť Poľského Těšína, ktorý je veľmi blízko.  

Veľký prínos tohto projektu vidíme najmä v tom, že žiaci sa s chuťou a nadšením pripravujú na tieto disciplíny, čím podporujeme ich zdravý životný štýl, na každom stretnutí nadväzujú a elektronicky udržiavajú priateľstvá s rovesníkmi z iných krajín a s mnohými komunikujú v anglickom jazyku.

Nezanedbateľným prínosom projektu je výmena informácií a skúseností pedagógov jednotlivých krajín, ktoré sú veľakrát inšpiráciou k tomu , ako robiť veci v oblasti školstva lepšie, tvorivejšie, efektívnejšie.

Žiakom sa stretnutie veľmi páčilo, ich rozhovory s priateľmi nemali konca – kraja. Ďalšie partnerské stretnutie bude v tomto školskom roku u nás v Rožňave a budeme o ňom informovať občanov nášho mesta na webovej stránke školy, mesta a vo vysielaní RVTV.

 

© Mesto Rožňava, 19. 10. 2017 Erika Švedová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava
Publikované: 19.10.2017 14:18 hod.