Menšie obecné služby mesta Rožňava

realizácia Národného projektu 18/43/052/21 zo dňa 25.05.2018
v podmienkach mesta Rožňava

 

Rajón 4

 
  • J.Kráľa, K.Schoppera, Alej A. Kissa
  • Cyrila - Metoda, Akad. Hronca
  • Tlačiarenská, Betliarska, Pod Kalváriou, Tichá, Kvetná, Špitálska
  • Štítnická, MsÚ, Poľovnícka
  • OKC

 

Harmonogram aktivít

 

Plán činnosti MOS na 51. týždeň: 

 

Čistenie mesta - hrabanie v 51. kal. týždeň – Komenského, OKC, Kosu Schoppera, Kyjevská, Zakarpatská, Akademika Hronca – stará nemocnica.

Čistenie mesta od snehu bude prebiehať podľa dôležitosti a frekventovanosti jednotlivých úsekov a v závislosti od počasia.

 
  Rozpis (PDF, 67 kB)
 

Kontakt pre pripomienky a návrhy:

  • hl. koordinátor MOS - Mgr. Juliana Tokarčíková:  0918 792 933
  • poverený zamestnanec MsÚ - Mgr. Martin Mikolaj: 0917 977 030, 7773 247


 
  Záverečná správa (PDF, 1,21 MB)

Mgr. J. Tokarčíková
koordinátorka MOS
 
  Štruktúra MOS a projekty MSÚ Rožňava (PDF, 106 kB)
 

© Mesto Rožňava, 2018 Mgr. Martin Mikolaj, Odbor všeobecnej a vnútornej správy

Publikované: 16.06.2015 09:05 hod.