Banícke múzeum v Rožňave bolo založené v roku 1902. 115. výročie založenia tejto významnej kultúrnej inštitúcie sme si pripomenuli v komornej atmosfére v rámci Spomienkového popoludnia 12. septembra 2017, na ktorom sa zúčastnili primátor mesta Rožňava Pavol Burdiga a ďalší pozvaní hostia.

Múzeum v rokoch 1902 - 2017 účastníkom priblížil riaditeľ organizácie Mgr. Pavol Lackanič. O Mestskom múzeu v Rožňave, ktoré v meste vzniklo v roku 1912 , a ktoré zohralo významnú úlohu v dejinách rožňavského múzejníctva, porozprávala Sylvia Holečková.

Pri tejto príležitosti vyhotovilo Banícke múzeum v Rožňave banner venovaný osobnostiam rožňavského múzejníctva a ukážku s nimi súvisiacich predmetov z fondu múzea.

Súčasťou programu bola prehliadka novej expozície Čas pary v Baníckom múzeu a predstavenie brožúry o kameninovej manufaktúre v Rožňave, ktorú vydalo Banícke múzeum v Rožňave v roku 2017 a jej  vydanie bolo spolufinancované Mestom Rožňava.

Podujatie kultúrnym programom spestrili žiačka a pedagógovia Základnej umeleckej školy v Rožňave.

Program pokračoval v popoludňajších hodinách pri fontáne s baníckym orlojom predstavením Rožňavský banícky orloj – Dvanásť najdôležitejších zastavení baníckej histórie mesta Rožňava.

 

 

 

Sylvia Holečková, Banícke múzeum v Rožňave

 


© Mesto Rožňava, 22. 9.  2017 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

Publikované: 22.09.2017 08:46 hod.