Mesto Rožňava


O Z N A M 

o prevádzke materských škôl počas vianočných  prázdnin

 

Mesto Rožňava ako zriaďovateľ materských škôl oznamuje zákonným zástupcom detí, že prevádzka počas vianočných prázdnin v dňoch od 27...12.2017 do 05.01.2018 bude z dôvodu nízkeho počtu prihlásených detí prerušená. 

 Prevádzka vo všetkých materských školách bude pokračovať od 08.01. 2018.

 

 


© Mesto Rožňava, 15. 12. 2017 PaedDr. Janka Mičudová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava

Publikované: 15.12.2017 11:24 hod.