Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že
 

 dňa 15. októbra 2018 v čase od 07:40 - 18:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - Nadabula

 
žiarovka  č. d. 182 - 4, 3 - 1, 214 - 205, 183 - 192, 199 - 196, 200 - 204, 128 - 117, 131 - 249
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 
 dňa 19. októbra 2018 v čase od 07:20 - 17:10 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Betliarska
 
žiarovka  č. d. 411, 415, 463, 477, 1008, 1019, 1025, 1205, 3814, 3845, 3877, 3904, 3916, 3933, 2681/10, 5681/59a
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 

 dňa 19. októbra 2018 v čase od 07:20 - 17:10 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Tichá

 
žiarovka  č. d. 3916, 1206
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 
 
 
 

 © Mesto Rožňava, 3. 10.  2018  Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že
 

 dňa 17. septembra 2018 v čase od 07:00 - 11:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Zlatá

 
žiarovka  č. d. 12, 14, 16 - 33, 92
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 

  dňa 17. septembra 2018 v čase od 07:00 - 11:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Jarná

 
žiarovka  č. d. 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 

 dňa 17. septembra 2018 v čase od 07:00 - 11:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Letná

 
žiarovka  č. d. 12 - 30, 2981, 3026, 3419
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
   

  dňa 17. septembra 2018 v čase od 07:00 - 11:30 hod.


dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Šafárikova

 
žiarovka  č. d. 112, 150, 152, 953
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 
 dňa 17. septembra 2018 v čase od 07:00 - 11:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Mierová
 
žiarovka  č. d. 10 - 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33,500, 501, 504, 513, 215, 216, 518, 520, 521, 522, 3328,
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
  

  dňa 17. septembra 2018 v čase od 07:00 - 11:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - Garáže

 
žiarovka   č. d. 35, 94, 097, 101 - 109, 1209, 131 - 160, 176, 181, 185, 186, 189, 194 - 205, 2972 - 2982, 502 - 523, 3018, 3035, 3061 - 3081, 302
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 

  dňa 17. septembra 2018 v čase od 07:00 - 11:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - Zváračská škola

 
žiarovka  Zváračská škola
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 

 dňa 17. septembra 2018 v čase od 10:00 - 14:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - Nadabula

 
žiarovka  č. d. 1 - 21, 24, 25, 72, 73, 117, 119 - 131, 163 - 199, 204 - 227, 249, 254, bytovka
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 
 
 

 © Mesto Rožňava, 5. 9.  2018  Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 3.10.2018 13:01 hod.