Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že
 

 dňa 14. mája 2018 v čase od 07:00 - 17:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Janka Kráľa

 
žiarovka  č. d. 2 - 16
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 

dňa 14. mája 2018 v čase od 07:00 - 17:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Štítnická

 
žiarovka  č. d. 11, 16, 20
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 

   dňa 14. mája 2018 v čase od 07:00 - 17:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Jarná

 
žiarovka  č. d. 1, 4, 5
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
   

v dňoch 14., 15. a 16. mája 2018 v čase od 07:00 - 17:30 hod.


dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Fratišky Andrássyovej

 
žiarovka  celá ulica
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 
v dňoch 14., 15. a 16. mája 2018 v čase od 07:00 - 17:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Gemerská
 
žiarovka  celá ulica
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
  

v dňoch 14., 15. a 16. mája 2018 v čase od 07:00 - 17:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Kasárenská

 
žiarovka   č. d. 23, 36, 1866/782
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 

   v dňoch 14., 15. a 16. mája 2018 v čase od 07:00 - 17:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. E. Rótha

 
žiarovka  č. d. 30, 47, 49, 51, 79
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 

v dňoch 14., 15. a 16. mája 2018 v čase od 07:00 - 17:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Letná

 
žiarovka  č. d. garáže za ulicou Letnou
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
   

v dňoch 14., 15. a 16. mája 2018 v čase od 07:00 - 17:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Chalúpková

 
žiarovka  č. d. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 
v dňoch 14., 15. a 16. mája 2018 v čase od 07:00 - 17:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Južná
 
žiarovka  č. d. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 - 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 

v dňoch 14., 15. a 16. mája 2018 v čase od 07:00 - 17:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Malá

 
žiarovka  č. d.2
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 

v dňoch 14., 15. a 16. mája 2018 v čase od 07:00 - 17:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Letná

 
žiarovka  č. d. 44, 548, 1989/126A
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 
v dňoch 14., 15. a 16. mája 2018 v čase od 07:00 - 17:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Šafárikova
 
žiarovka  č. d. 61, 67, 69, 73, 75, 77, 96, 98, 110
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 
v dňoch 14., 15. a 16. mája 2018 v čase od 07:00 - 17:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Šípková
 
žiarovka  č. d. 41, 43, 48, 50
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 

   dňa 16. mája 2018 v čase od 07:00 - 17:30 hod.


dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Janka Kráľa

 
žiarovka  č. d. 2 - 16
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 

 dňa 16. mája 2018 v čase od 07:00 - 17:30 hod.


dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Štítnická

 
žiarovka  č. d. 11, 16, 20
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 

 dňa 16. mája 2018 v čase od 07:00 - 17:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Jarná

 
žiarovka  č. d. 1, 4, 5
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 

 dňa 17. mája 2018 v čase od 07:10 - 17:30 hod.

 dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - Františky Andrássyovej

 
žiarovka  celá ulica
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 

dňa 17. mája 2018 v čase od 07:10 - 17:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Gemerská

 
žiarovka  celá ulica
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 

 dňa 17. mája 2018 v čase od 07:10 - 17:30 hod.

 dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - Kasárenská

 
žiarovka  č. d. 23, 36, 1866/782
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 
 

 © Mesto Rožňava, 30. 4.  2018  Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 30.04.2018 07:55 hod.