Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že
 
 
 

 dňa 10. marca 2017 v čase od 07:00 - 18:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - Budovateľská

 
žiarovka  č. d. nepárne 1 - 47
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 
 

dňa 10. marca 2017 v čase od 07:00 - 18:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Jovická

 
žiarovka  č. d. 2, 8
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 
 

 dňa 10. marca 2017 v čase od 07:00 - 18:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - Páterova

 
žiarovka  č.d. 2 - 49, 51, 53, 55, 58, 3879
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia


 

 dňa 10. marca 2017 v čase od 07:00 - 18:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - Pionierov

 
žiarovka  č. d. 2, 12, 14, 16 + garáže
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 
 
 
 

 © Mesto Rožňava, 1. 3.  2017  Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

 

 

Publikované: 1.03.2017 07:27 hod.