Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že
 
 

 dňa 16. februára 2018 v čase od 11:00 - 15:00 hod.

 v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Tehelná

 
žiarovka  č. d. 900
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 
 

 dňa 16. februára 2017 v čase od 7:00 - 11:00 hod.

 v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - Nadabula

 
žiarovka  č. d. 901
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 
 
 

 © Mesto Rožňava, 23. 1.  2018  Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 23.01.2018 08:53 hod.