Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že
 
 

 dňa 14. februára 2018 v čase od 7:30 - 15:00 hod.

 v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. J.A. Komenského

 
žiarovka  č. d. 15, 16, 17,18 a garáže
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 
 

 dňa 16. februára 2017 v čase od 7:00 - 11:00 hod.

 v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - Nadabula

 
žiarovka  č. d. 19 - 21, 25, 27, 29, 30, 36 - 40, 42 - 46, 48, 49, 51 - 55, 57 - 75, 84 - 90, 93, 94, 99 - 106, 109, 110, 115, 133 - 143, 147 - 151, 153, 156 - 168, 216, 247
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 
 
 

 © Mesto Rožňava, 18. 1.  2018  Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 18.01.2018 09:19 hod.