Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že
 
 
 

 dňa 21. marca 2017 v čase od 07:00 - 16:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Budovateľská

 
žiarovka  č. d. 49
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.

 
 

  dňa 29. marca 2017 v čase od 07:30 - 17:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Jovická

 
žiarovka  č. d. 4, 5, 7, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 635 - 638, 640, 641, 643 - 645, 647, 648, 653, 655 - 659, 661, 662, 664, 665, 668 - 673, 3349, 3357, 3364, 3368, 3369, 3376, 
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.

 
   

dňa 29. marca 2017 v čase od 07:30 - 17:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Košická

 
žiarovka  č. d. nepárne 27 - 49, 53 a 71, párne 20 - 50
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.

 
 
dňa 29. marca 2017 v čase od 07:30 - 17:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Krásnohorská
 
žiarovka  č. d. 26, 47, 1161
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.

 
  

dňa 29. marca 2017 v čase od 07:30 - 17:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Rumunská

 
žiarovka   č. d. 1308
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.

 
 

 © Mesto Rožňava, 16. 3.  2017  Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

 

 

Publikované: 16.03.2017 14:49 hod.