Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že
 
 
 

 dňa 12. apríla 2017 v čase od 08:00 - 14:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. A. Cházara

 
žiarovka  celá ulica
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 
 

  dňa 12. apríla 2017 v čase od 08:00 - 14:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Kolomana Tichyho

 
žiarovka  celá ulica 
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 
   

dňa 12. apríla 2017 v čase od 08:00 - 14:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. M. R. Štefánika

 
žiarovka  celá ulica
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 
 
dňa 12. apríla 2017 v čase od 08:00 - 14:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Rumunská
 
žiarovka  celá ulica
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 
  

dňa 12. apríla 2017 v čase od 08:00 - 14:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Východná

 
žiarovka   celá ulica
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.


 

 dňa 12. apríla 2017 v čase od 08:00 - 14:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Zoltána Fábryho

 
žiarovka  celá ulica
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 
 

  dňa 12. apríla 2017 v čase od 08:00 - 14:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Jovická

 
žiarovka  č. d. 14, 16, 20, 22, 24 - 48
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 
   

dňa 12. apríla 2017 v čase od 08:00 - 14:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Páterova

 
žiarovka  č. d. 1
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 
 
dňa 24. apríla 2017 v čase od 06:30 - 18:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Štítnicka
 
žiarovka  č.d. 13, 15, 906
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 
  

dňa 24. apríla 2017 v čase od 06:30 - 18:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Betliarska

 
žiarovka   záhradkárska lokalita
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 
 

  dňa 24. apríla 2017 v čase od 06:30 - 18:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Nadabula

 
žiarovka  1, 254 a celá mestská časť okrem č. d. 76 - 83
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 
 
 
 
 

 © Mesto Rožňava, 5. 4.  2017  Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

 

 

Publikované: 5.04.2017 16:51 hod.