Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že
 
 

  v dňa 26. mája 2017 v čase od 06:30 - 18:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Šafárikova

 
žiarovka  č. d. 29
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.

 
 

  v dňa 29. mája 2017 v čase od 06:30 - 18:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Pionierov

 
žiarovka  č. d. 18
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.

 
   
 

 © Mesto Rožňava, 15. 5.  2017  Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 15.05.2017 08:56 hod.