Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že
 
 
 

 v dňoch 25. a 26. apríla 2017 v čase od 06:40 - 18:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - Nadabula

 
žiarovka  č.d. 1, 254
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 
 

v dňoch 25. a 26. apríla 2017 v čase od 06:40 - 18:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Železničná

 
žiarovka  celá ulica 
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 
   

v dňoch 25. a 26. apríla 2017 v čase od 06:40 - 18:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - Banská Stráň

 
žiarovka  č.d. 58
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 
 
v dňoch 25. a 26. apríla 2017 v čase od 06:40 - 18:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Strelnica
 
žiarovka  č.d. 1 - 3, 5 - 9, 11, 13 - 15, 17, 20, 21, 26, 30
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 
  

v dňoch 25. a 26. apríla 2017 v čase od 06:40 - 18:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Štítnická

 
žiarovka   č.d. 13, 15, 19, 36, 38, 42, 44, 50, 52, 906
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.


 

v dňoch 25. a 26. apríla 2017 v čase od 06:40 - 18:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Betliarska

 
žiarovka  záhradkárska lokalita
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 
 

  v dňoch 25. a 26. apríla 2017 v čase od 06:40 - 18:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - Nadabula

 
žiarovka  č. d. celá ulica okrem č.d. 76 - 83
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 
 
 

  dňa 26. apríla 2017 v čase od 07:10 - 18:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - stará železničná stanica ŽSR

 
žiarovka  celá ulica 
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 
   

dňa 26. apríla 2017 v čase od 07:10 - 18:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - záhradky

 
žiarovka  záhradky pri areali technických služieb
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 
 
dňa 26. apríla 2017 v čase od 07:10 - 18:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Tichá
 
žiarovka  celá ulica
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 
  

dňa 26. apríla 2017 v čase od 07:10 - 18:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Pod Kalváriou

 
žiarovka   celá ulica
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.


 

  dňa 26. apríla 2017 v čase od 07:10 - 18:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Betliarska

 
žiarovka  č.d. 411, 415, 463, 477, 1008, 1019, 1025, 1206, 3814, 3845, 3904, 3916, 3933, 5681/10
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 
 

  dňa 27. apríla 2017 v čase od 06:40 - 18:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Huta

 
žiarovka  č. d. 901
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 
   

dňa 27. apríla 2017 v čase od 06:30 - 18:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Nadabula

 
žiarovka  celá mestská časť
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 
 
dňa 28. apríla 2017 v čase od 06:30 - 18:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Nadabula
 
žiarovka  č.d. 76 - 83
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 
  
 
 

 © Mesto Rožňava, 11. 4.  2017  Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

 

 

Publikované: 11.04.2017 08:25 hod.