Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že
 

 dňa 2. februára 2018 v čase od 11:00 - 15:00 hod.

 v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Mierová

 
žiarovka  č. d. 16, 302 a garáže pod Vargovým poľom
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 
 
 
   
 

 © Mesto Rožňava, 10. 1.  2018  Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

 

 

Publikované: 10.01.2018 07:26 hod.