Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že
 
 
 

 dňa 12. júla 2017 v čase od 07:30 - 15:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Jovická

 
žiarovka  č.d. 4, 5, 7, 10, 12, nepárne č. d. 13 - 25 a garáže
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 
 

dňa 12. júla 2017 v čase od 07:30 - 15:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Košická

 
žiarovka  č. .d 20, 22, 24, 26 - 50, 53, 71 
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 
   

dňa 12. júla 2017 v čase od 07:30 - 15:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Krásnohorská

 
žiarovka  č.d. 26, 47, 55, 57, 59, 63
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 
 
dňa 12. júla 2017 v čase od 07:30 - 15:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Ružová
 
žiarovka  č.d. 2 - 41
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 
  

dňa 12. júla 2017 v čase od 07:30 - 15:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Sama Tomášika

 
žiarovka   č.d. 1, 5
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.


 
 

 © Mesto Rožňava, 21. 6.  2017  Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

 

 

Publikované: 21.06.2017 16:04 hod.