Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že
 

 dňa 14. augusta 2017 v čase od 06:30 - 18:30 hod.

 v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Gemerská

 
žiarovka  celá ulica
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 
 

 dňa 14. augusta 2017 v čase od 06:30 - 18:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Františky Andrássyovej

 
žiarovka  celá ulica
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 
 

   dňa 14. augusta 2017 v čase od 06:30 - 18:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. 9. mája

 
žiarovka  č. d. 1 - 10
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 
   

 dňa 14. augusta 2017 v čase od 06:30 - 18:30 hod.


dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. 29. augusta

 
žiarovka  č. d. 1 - 10
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 
 
 dňa 14. augusta 2017 v čase od 06:30 - 18:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Bočná
 
žiarovka  č. d. 1, 3, 5
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 
  

 dňa 14. augusta 2017 v čase od 06:30 - 18:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. E. Rótha

 
žiarovka   č. d. 30, 47, 49, 51, 79
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 
 

   dňa 14. augusta 2017 v čase od 06:30 - 18:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Garbiarská

 
žiarovka  č. d. 1 - 20
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 
 

   dňa 14. augusta 2017 v čase od 06:30 - 18:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Chalúpková

 
žiarovka  č. d. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 
   

 dňa 14. augusta 2017 v čase od 06:30 - 18:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Južná

 
žiarovka  č. d. 1, 3, 5 - 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 
 
 dňa 14. augusta 2017 v čase od 06:30 - 18:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Kasárenská
 
žiarovka  č. d. 1 - 32, 23, 36, 347, 3829, 3951 - 3954
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 
 

 dňa 14. augusta 2017 v čase od 06:30 - 18:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Letná

 
žiarovka  č. d. 44, 46, 548
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 
 

 dňa 14. augusta 2017 v čase od 06:30 - 18:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Novomeského

 
žiarovka  č. d. 31
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.

 
 

 dňa 14. augusta 2017 v čase od 06:30 - 18:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Šípkova

 
žiarovka  č. d. 43, 48, 50
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.

 
 

 dňa 14. augusta 2017 v čase od 06:30 - 18:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Šafárikova

 
žiarovka  č. d. 36, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 89, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 112, 116, 118, 120, 121, 123, 125, 127, 132, 134, 152, 166, 473, 900, 904, 957, 999, 3384, 3714, 3849, 3850, 3925, 4072, 4135, 4189, 4203
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nzkeho napätia.

 
 

   dňa 14. augusta 2017 v čase od 06:30 - 18:30 hod.


dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Tehelná

 
žiarovka  č. d. 1 - 18, 900
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.

 
 

   v dňoch 15. a 16. augusta 2017 v čase od 06:30 - 18:30 hod.


dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Šafárikova

 
žiarovka  č. d. 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 121, 123, 999, 3384, 3849, 3850, 3925, 4072, 4189, 4203
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.

 
   
 

 © Mesto Rožňava, 3. 8.  2017  Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

 

 

Publikované: 3.08.2017 06:29 hod.